• Vragen? 056 35 35 30

MIFID

Toezicht FSMA

Ons kantoor is ingeschreven bij de FSMA als verzekeringsmakelaar onder het nummer 061490A.

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA:
Autoriteit voor financiële diensten en markten
Congresstraat 12-14, 1000 Brussel
Tel: 02 220 52 11
Fax: 02 220 52 75
website: www.fsma.be

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst verzekeringen:
de Meeûsquare 35
1000 Brussel
Tel: 02 547 58 71
Fax: 02 547 59 75
e-mail: Turn on Javascript!
Website: www.ombudsman.as

* wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten a/soak van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.